Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andrahand ska du först informera styrelsen via e-mail och sedan fylla ansökan nedan om andrahandsuthyrning. Fyll i och signera två exemplar och lämna båda i styrelsen fack i entrén på Fogdevägen 41. Styrelsen kommer att vid nästkommande styrelsemöte ta upp din ansökan och godkänna/avslå. Efter beslut återkommer vi till dig med en signerad ansökan.

Blankett – Ansökan om andrahandsuthyrning