Trivselregler

För att alla ska trivas i vår förening och i sitt boende måste vi visa varandra hänsyn. Här följer några råd för vår gemensamma trivsel:

 • Föreningens stadgar ger information om de regler som gäller i vår förening.
 • Kom ihåg att teckna en hemförsäkring.
 • Det är inte tillåtet att placera barnvagnar eller dylikt i trappuppgångarna. Det leder till stor fara vid brand.
 • Allt som förvaras på vindarna ska stå inne i förråden av brandskyddsskäl.
 • Förvara aldrig brandfarliga produkter i till exempel vindsförråd.
 • Alla större förändringar av lägenheten, såväl invändigt som utvändigt måste godkännas av styrelsen.
 • Var rädd om fasaden, som är mycket känslig. Det är förbjudet att på något sätt göra hål i eller fästa något i fasaden. En skada i fasaden kan medföra stora och dyra problem i huset.
 • Anlita alltid behörig elektriker vid elektriska installationer.
 • Alla föreningens parkeringsplatser är reserverade. För att hyra en parkeringsplats eller ställa sig i kö om ingen är ledig, kontakta parkeringsansvarig i styrelsen. För er som parkerar på gatan, tänk på datumparkering, städdagar och liknande.
 • Information om vad som gäller i tvättstugan finns i anslutning till tvättstugan och på webbplatsen.
 • För information om sophämtning och återvinning, se separata informationsblad samt föreningens webbplats.
 • Grovsopor, alltså sådana sopor som inte återvinnes i något av återvinningskärlen i soprummet, måste lägenhetsinnehavaren själv ta hand om och får inte ställas i soprummet.
 • Rökning är inte tillåten i något av våra allmänna utrymmen
 • Tänk på att t ex fotsteg och flyttande av tunga föremål på vindarna hörs mycket tydligt till boende i lägenheter under. Det skall vara tyst på vindarna efter kl 23.