Årsredovisning och revisionsberättelse 2021

Årets föreningsstämma kommer äga rum onsdag 15 juni 2022, kl. 18.00, Lilla Salen i Bagarmossens Folkets Hus. Mer information sätts upp i porten.

Här kommer årsredovisning för räkenskapsåret 2021 och förvaltningssberättelse för bostadsrätten under året. Även revisors granskning genom revisionsberättelsen ingår.

Se årsredovisning inklusive revisionsberättelse här: Årsredovisning 2021

Årsredovisning och revisionsberättelse

Föreningsstämman kommer på grund av Covid-19 åter äga rum digitalt detta år. Årsmötet och stämman kommer vara den 14 juni, kl. 18:00.
Mer information om deltagande kommer snart.

Här kommer årsredovisning för räkenskapsåret 2020 och förvaltningssberättelse för bostadsrätten under året. Även revisors granskning genom revisionsberättelsen ingår.

Se årsredovisning inklusive revisionsberättelse nedan:

Extra stämma 24 april och stadgeändringar

Vid den extra föreningsstämman som hålls vid vårens städdag 24/4 tänker vi passa på att uppdatera formuleringar kring stadgarna för att förtydliga vad som avses. Förslaget måste även godkännas på årsmötet 14 juni.

Här finns förslagt till de nya stadgarna som nedladdning:

Föreningen får egen Facebookgrupp

Vi har startat en Facebookgrupp för föreningen för att underlätta att nå ut med information, men även för att göra det lättare för oss grannar att till exempel låna en borrmaskin, hitta en ny ägare till en barncykel som blivit för liten, hjälpas åt och tipsa om saker som rör lägenheten eller föreningen. Sidan är endast till för medlemmar i föreningen. Den är inte tänkt som en kanal för att nå styrelsen, där är det fortfarande mail till styrelse@fogdevagen.se som gäller.

Eftersom vi inte utgår från att alla medlemmar är med i Facebookgruppen kommer styrelsen fortsätta med att dela ut och sätta upp viktig information, så som medlemsbrev och kallelser.

Gå till https://tinyurl.com/FogdevagenFacebook för att gå med!