Styrelsemedlemmar

I dag består styrelsen av följande personer:

Ordinarie styrelsemedlemmar

Anders Lidsle, Ordförande
tel: 0735-871 388

Jenny Lindqvist, Sekreterare

Christer Carlsson

Sara Ingmar, Webbplatsansvarig

Maria Hallberg

Rickard Aronsson

Suppleanter

Jimmy Monell