Årsredovisning 2012

Årsredovisning för 2012 och kallelse till årsstämman finns nu upplagda på webbplatsen: Möten. Kallelsen har även delats ut till samtliga medlemmar.