Föreningsstämma 2020

Föreningsstämman äger i år rum digitalt den 16/6 2020 kl 18:30. Kallelse har gått ut till alla medlemmar med närmare instruktioner kring anmälan samt information om hur stämman kommer att gå till.

Det är möjligt att närvara fysiskt för den som inte har möjlighet att delta digitalt. För att få en uppskattning om hur många som kommer att delta fysiskt, anmäl dig gärna i förväg till styrelse@fogdevagen.se
Stämman äger rum på SBC:s kontor på Västgötagatan 5, våning 8. Någon kommer att vara på plats i entrén på gatuplan för att släppa in mellan kl 18:00-18:20.

Väl mött!

Se årsredovisning inklusive revisionsberättelse nedan: