Åtgärder badrumstak

Under vecka 38 och vecka 39 kommer badrumstaken att åtgärdas i de lägenheter, där man enligt tidigare insamlad information, har rapporterat problem.

Tidplanen kommer att vara enligt följande:

Fogdevägen 39                   måndag 17/9 & tisdag 18/9

Fogdevägen 41                   måndag 17/9-torsdag 20/9

Fogdevägen 43                   onsdag 19/9 & torsdag 20/9

Fogdevägen 45                   fredag 21/9 & måndag 24/9

Fogdevägen 47                   måndag 24/9-onsdag 26/9

För att målaren ska komma in i lägenheten krävs det att dörren står i serviceläge. Är låsen ej i rätt läge de dagar som är aviserade så lämnas lägenheten utan åtgärd. Vidare information kommer att gå ut till de lägenheter som det berör.

Arbetet kommer att utföras av Stavins måleri, kontaktperson Fredrik Stavin 070-770 16 06