Fimpar

Under städdagen plockade vi otaliga fimpar under balkongerna. Ni som röker, skaffa ett askfat och släng fimparna på en lämpligare plats!