Kolla kontakt bakom spis

En av våra bostadsrättsinnehavare har informerat styrelsen om att det varit glapp mellan kontakt och eluttag bakom deras spis, vilket tyvärr har lett till att eluttaget smält. Lägenhetens säkerhetssystem fungerade och huvudsäkringen utlöste vilket gjorde att större skador eller brand inte uppkom.

Tips är att man kollar hur det ser ut bakom sin spis för att undvika samma olycka.

/Styrelsen