Motioner till årsstämman

Har du bra idéer? Ta din chans att påverka och skriv en motion till årsstämman. Skicka motionen via e-post, senast 30 dagar före årsstämman, till: styrelse@fogdevagen.se.

Beskriv i löptext vad du vill föreslå och varför. Avsluta med ett förslag till beslut om en konkret åtgärd: ”Jag föreslår att…”.