Reperation av hiss, Fogdevägen 41

Kone kommer att utföra reperationer på hissen på Fogdevägen 41 den 20/10-22/10 och därför kommer att vara ur funktion under angivna datum.

Med vänlig hälsning, Styrelsen