Sopning och sandupptagning

Tisdagen den 30:e april kommer Utemiljö och sopar bort sanden efter vinterns snöröjning och sandning. För att underlätta deras arbete och för att undvika nedsmutsning så rekommenderas att flytta bilen denna dag.