Sopning och sandupptagning

Tisdagen den 30:e april kommer Utemiljö och sopar bort sanden efter vinterns snöröjning och sandning. För att underlätta deras arbete och för att undvika nedsmutsning så rekommenderas att flytta bilen denna dag.

Comments are closed.