Trädfällning Fogdevägen 47

I samråd med arborist från Jacksons trädvård har styrelsen beslutat att ta ner det stora trädet som står mellan Fogdevägen 47 och infart till parkeringen.

Anledning är att trädet är sjukt och det finns stor risk för ras. Det har tidigare fallit stora grenar vid mindre vindoväder och för att undvika att större skador i sker väljer föreningen därför att fälla trädet.

/Styrelsen