Trädgård

Känner du för att hjälpa till med vår utemiljö? Vi i styrelsen tycker att det är positivt om medlemmar vill engagera sig i våra gröna ytor, och trädgårdsredskap finns att låna.

Tänk dock på att alla förändringar i utemiljön först kräver styrelsens godkännande.