Vattentryck badrumsblandare

Om flödet från blandaren i badrummet är lågt, kan det bero på att smutsfiltret behöver rengöras. På filtret samlas skräp som finns kvar i rören sedan husen byggdes. Instruktioner för rengöring av smutsfilter finns i lägenhetspärmen, flik 4 (VS).