Felanmälansmall

En felanmälansmall har i dagarna delats ut till samtliga hushåll i föreningen. Där framgår vem som ska kontaktas vid olika typer av fel, och även det journummer som ska användas vid akuta skador (08 – 29 43 70). Informationen finns även uppsatt på anslagstavlorna i våra trapphus.