Höstens städdag

Vi vill tacka alla som kom ut i höstsolen den 9 september, och tillsammans röjde på föreningens gemensamma ytor. Vi avslutade traditionsenligt städdagen med grillning. Till nästa gång försöker vi komplettera korvarna och burgarna med några gröna alternativ.