Valberedning

Vill du ingå i Brf Fogdevägens styrelse? Då flera av styrelsens ledamöter inte har för avsikt att ställa upp för nyval, är det i år extra viktigt att vi får in nya kandidater till styrelsen inför årsstämman. Valberedningen kommer med mer information, samt kontaktuppgifter.