Information om vår tekniska förvaltare

Storholmen sköter den tekniska förvaltningen i vår förening. Du kan höra av dig med frågor som rör fastigheten eller din lägenhet på 08-520 252 00 vardagar 07-21, eller på Storholmens webbplats. Det går även bra att felanmäla dygnet runt via mail på info@dwoqdirect.se

Vid akuta ärenden som innebär fara för person eller fastigheten kan Dygnet Jour kontaktas på 08-18 70 00.

Observera att bostadsrättsinnehavaren står för eventuella kostnader för arbete som utförs av fastighetsförvaltaren, förutsatt att det faller inom ansvaret för lägenheten, samt för icke-akuta jourärenden.