Felaktigt utskick från Bredbandsbolaget

Det har kommit till styrelsens kännedom att Bredbandsbolaget har skickat ut felaktig information. Informationen i brevet säger att man inom kort ska få en avi för att hämta ut en ny digitalbox och vill man behålla sin gamla box blir man debiterad 2500 kronor. Då föreningen har ett kollektivavtal med Canal Digital har styrelsen kontaktat Canal Digital och de säger att utskicket är fel, och att man ska bortse från detta. Canal Digital säger att de har skickat ut felaktig information till vissa av sina kunder med Bredbandsbolagets logotyp. Canal Digital uppmanar att man för säkerhets skull ska kontakta Bredbandsbolaget eller Canal Digital angående utskicket om man mottagit detta. Både Bredbandsbolaget och Canal Digital ägs av Telenor.

/Styrelsen