Brand Fogdevägen 45

Med anledning av branden i hus 4 den 7 juni blev vi varse om hur lätt en olycka kan ske. I detta fall startade branden i en diskmaskin p.g.a. förmodat elfel. Ingen person kom som väl var inte till skada.

Vi i styrelsen vill därför påminna om hur viktigt det är att man har en hemförsäkring, inkl. vattenskadeförsäkring (vattenskadeförsäkring ingår inte i den vanliga hemförsäkringen hos vissa försäkringsbolag), brandvarnare och eventuellt en brandsläckare.