Åtgärder badrumstak

Under vecka 38 och vecka 39 kommer badrumstaken att åtgärdas i de lägenheter, där man enligt tidigare insamlad information, har rapporterat problem.

Tidplanen kommer att vara enligt följande:

Fogdevägen 39                   måndag 17/9 & tisdag 18/9

Fogdevägen 41                   måndag 17/9-torsdag 20/9

Fogdevägen 43                   onsdag 19/9 & torsdag 20/9

Fogdevägen 45                   fredag 21/9 & måndag 24/9

Fogdevägen 47                   måndag 24/9-onsdag 26/9

För att målaren ska komma in i lägenheten krävs det att dörren står i serviceläge. Är låsen ej i rätt läge de dagar som är aviserade så lämnas lägenheten utan åtgärd. Vidare information kommer att gå ut till de lägenheter som det berör.

Arbetet kommer att utföras av Stavins måleri, kontaktperson Fredrik Stavin 070-770 16 06

Hösten städdag den 9 september

Söndagen den 9/9 är det dags för höstens städdag. Plocka fram trädgårdshandskarna och kom och umgås med dina grannar! Efter väl utfört arbete avslutar vi med grillning.

Till städdagen kommer det att beställas en container för grovsopor. Det är inte tillåtet att kasta farligt avfall eller el-avfall i den.

Badrumstak

Styrelsen har samlat in uppgifter för de medlemmar som har problem med sina badrumstak. Vi kommer nu att sammanställa informationen och skicka den vidare till Järntorget.