Aktuellt

Under hösten har renovering av skadade badrumstak slutförts.

Miljöförvaltningen har varit på besök för en rutingranskning, och de konstaterade att vår förening har goda förutsättningar att bedriva en fungerande egenkontroll.

Felanmälansmall

En felanmälansmall har i dagarna delats ut till samtliga hushåll i föreningen. Där framgår vem som ska kontaktas vid olika typer av fel, och även det journummer som ska användas vid akuta skador (08 – 29 43 70). Informationen finns även uppsatt på anslagstavlorna i våra trapphus.

Höstens städdag

Vi vill tacka alla som kom ut i höstsolen den 9 september, och tillsammans röjde på föreningens gemensamma ytor. Vi avslutade traditionsenligt städdagen med grillning. Till nästa gång försöker vi komplettera korvarna och burgarna med några gröna alternativ.