Årsredovisning och revisionsberättelse

Föreningsstämman kommer på grund av Covid-19 åter äga rum digitalt detta år. Årsmötet och stämman kommer vara den 14 juni, kl. 18:00.
Mer information om deltagande kommer snart.

Här kommer årsredovisning för räkenskapsåret 2020 och förvaltningssberättelse för bostadsrätten under året. Även revisors granskning genom revisionsberättelsen ingår.

Se årsredovisning inklusive revisionsberättelse nedan: