Föreningsstämma 2020

Föreningsstämman äger i år rum digitalt den 16/6 2020 kl 18:30. Kallelse har gått ut till alla medlemmar med närmare instruktioner kring anmälan samt information om hur stämman kommer att gå till.

Det är möjligt att närvara fysiskt för den som inte har möjlighet att delta digitalt. För att få en uppskattning om hur många som kommer att delta fysiskt, anmäl dig gärna i förväg till styrelse@fogdevagen.se
Stämman äger rum på SBC:s kontor på Västgötagatan 5, våning 8. Någon kommer att vara på plats i entrén på gatuplan för att släppa in mellan kl 18:00-18:20.

Väl mött!

Se årsredovisning inklusive revisionsberättelse nedan:

Höststädning lördag 19 oktober

Kära grannar på Fogdevägen 39-47,

Nu är det snart dags igen att pyssla om föreningens utemiljö!
Lördag 19 oktober klockan 10:00 träffas vi vid parkeringen på Fogdevägen 39.

Tillsammans ser vi till att snygga upp på gårdarna, rensar i cykelställ, cykelrummet, soprummen och barnvagnsrummen. Efter det tar vi fram grillen och bjuder på korv och dryck för stora och små.

Vi ses!
Bästa hälsningar
Styrelsen

Årsstämma 4 juni 2019

Kallelse till årsstämma för BRF Fogdevägen

Datum: 4 juni
Plats: Folkets hus i Bagarmossen centrum
Tid: 18:30

Styrelsen i BRF Fogdevägen kallar härmed till Årsstämma. Handlingarna till årsstämman kommer att tillgängliggöras på föreningens hemsida och finnas tillgängliga utskrivna på årsstämman.

§ 1            Val av ordförande och protokollförare på stämman.
§ 2            Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3            Godkännande av dagordningen.
§ 4            Val av justeringsmän.
§ 5            Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
§ 6            Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.    
§ 7            Framläggande av resultaträkning och balansräkning
§ 8            Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9            Fastställande av arvode till styrelsen. 
§ 10          Fastställande av arvode till revisor.
§ 11          Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor fram
tills nästa årsstämma.
§ 12          Inkomna motioner
                 – 1 inkommen motioner som biläggs kallelsen.
§13           Stämmans avslutning.

Väl mött!
Styrelsen

Styrelsen söker nya medlemmar, gärna någon som vill vara ordförande. Hör av dig till valberedningen eller styrelsen vid intresse!


Trädgårdsunderhåll och vårstädning

Nu är det snart dags igen att pyssla om föreningens utemiljö!
Lördag 27 april klockan 10:00 träffas vi vid parkeringen på Fogdevägen 39. Tillsammans klipper vi buskar samt rensar i cykelställ, cykelrummet och soprummen.
När vi är klara tänder vi grillen och bjuder på korv med bröd och god dryck för stora och små!

Under städdagen kommer t ex pulkor och andra otillåtna saker att rensas bort ur cykel- och barnvagnsrum. Man är själv ansvarig för att flytta saker som inte hör hemma i dessa utrymmen till privata förråd innan städdagen.

Om vi som bor i föreningen tillsammans hjälps åt att ta hand om vår utemiljö behöver vi inte anlita firmor. Ju mer vi gör tillsammans desto mindre utgifter för föreningen!

Information om vår tekniska förvaltare

Nabo sköter den tekniska förvaltningen i vår förening. Du kan höra av dig med frågor som rör fastigheten eller din lägenhet till deras växel på 010-288 00 26, vardagar 07.00-16.00 eller på nabo.se. Det går även bra att felanmäla dygnet runt via nabo.se/felanmalan/.

Vid akuta ärenden som innebär fara för person eller fastigheten kan jour kontaktas på vardagar 16.00-07.00 och helger dygnet runt på tel: 010-288 00 26.

Observera att bostadsrättsinnehavaren står för eventuella kostnader för arbete som utförs av fastighetsförvaltaren, förutsatt att det faller inom ansvaret för lägenheten, samt för icke-akuta jourärenden.

Vårstädning lördag 21 april 10.00

Kära grannar på Fogdevägen 39-47,
nu är det snart dags för vårstädning av våra gemensamma utrymmen samt utemiljö!

Lördagen den 21 april kl 10.00  samlas vi på pakeringen vid Fogdevägen 39 och ägnar några timmar åt att rensa i gemensamma förråd, cykelställ och soprum samt klipper buskar.

När vi är klara med städningen bjuder vi på korvgrillning & dryck för stora och små, passa på att engagera dig i föreningen du bor i!

Ps. Vi påminner samtidigt om att det börjar bli dags att lämna in motioner till årets årsmöte. ds

Bästa hälsningar,
Styrelsen

Information angående årets snöröjning

På grund av att den firma vi anlitat för snöröjning avslutat sin verksamhet utan att meddela oss har snöröjning under det första riktiga snöfallet i år uteblivit. Vi fick dock in en annan firma dagen efter via vår nya förvaltare Storholmen som dock enbart kunde skotta manuellt under denna säsong. Det var även beställt sandning som vid flera tillfällen uteblivit. 

Ärendet är utlagt för upphandling så att vi i fortsättningen ska kunna ha fungerande snöröjning och åtgärder för halka.

Vi ber om ursäkt för undermålig information kring detta, som typiskt nog inträffade samtidigt som vi bytte förvaltare.

Vi har sedan en tid tillbaka en förvaltare som heter Storholmen som ni kan läsa mer om på www.storholmen.se

Mer information kring vår nya förvaltare och vart ni ska vända er kommer inom kort!
Har ni frågor kring detta är ni välkomna att mejla på
styrelse@fogdevagen.se

Med vänliga hälsningar och förhoppning om en snar vår!

Styrelsen