Vårstädning lördag 21 april 10.00

Kära grannar på Fogdevägen 39-47,
nu är det snart dags för vårstädning av våra gemensamma utrymmen samt utemiljö!

Lördagen den 21 april kl 10.00  samlas vi på pakeringen vid Fogdevägen 39 och ägnar några timmar åt att rensa i gemensamma förråd, cykelställ och soprum samt klipper buskar.

När vi är klara med städningen bjuder vi på korvgrillning & dryck för stora och små, passa på att engagera dig i föreningen du bor i!

Ps. Vi påminner samtidigt om att det börjar bli dags att lämna in motioner till årets årsmöte. ds

Bästa hälsningar,
Styrelsen

Information angående årets snöröjning

På grund av att den firma vi anlitat för snöröjning avslutat sin verksamhet utan att meddela oss har snöröjning under det första riktiga snöfallet i år uteblivit. Vi fick dock in en annan firma dagen efter via vår nya förvaltare Storholmen som dock enbart kunde skotta manuellt under denna säsong. Det var även beställt sandning som vid flera tillfällen uteblivit. 

Ärendet är utlagt för upphandling så att vi i fortsättningen ska kunna ha fungerande snöröjning och åtgärder för halka.

Vi ber om ursäkt för undermålig information kring detta, som typiskt nog inträffade samtidigt som vi bytte förvaltare.

Vi har sedan en tid tillbaka en förvaltare som heter Storholmen som ni kan läsa mer om på www.storholmen.se

Mer information kring vår nya förvaltare och vart ni ska vända er kommer inom kort!
Har ni frågor kring detta är ni välkomna att mejla på
styrelse@nullfogdevagen.se

Med vänliga hälsningar och förhoppning om en snar vår!

Styrelsen

 

Årsstämma 30 maj 2017

Kallelse till årsstämma för BRF Fogdevägen

Datum: 30 maj
Plats: Folkets hus i Bagarmossen centrum
Tid: 18:30

Styrelsen i BRF Fogdevägen kallar härmed till Årsstämma. Handlingarna till årsstämman kommer att tillgängliggöras på föreningens hemsida och finnas tillgängliga utskrivna på årsstämman.

§ 1            Val av ordförande och protokollförare på stämman.
§ 2            Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3            Godkännande av dagordningen.
§ 4            Val av justeringsmän.
§ 5            Prövning av om stämman blivit sammankallad i lagaordning.
§ 6            Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
§ 7            Framläggande av resultaträkning och balansräkning.
§ 8            Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9            Fastställande av arvode till styrelsen.
§ 10          Fastställande av arvode till revisor.
§ 11          Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor fram tills nästa              _________årsstämma.
§ 12          Inkomna motioner: 2 inkomna motioner som biläggs kallelsen.
§ 13           Stämmans avslutning.

Väl mött!

Styrelsen

Årsredovisning 2016
Motion 1 till föreningsstämman för Brf Fogdevägen
Motion 2 till föreningsstämman för Brf Fogdevägen

Värme i elementen

Styrelsen har fått information om att det är flera boende som har problem med att få värme i elementen även efter att avluftning gjorts. Innan vi anlitar fackman för att undersöka saken vill vi att du som har problem med uppvärmningen meddelar oss i styrelsen per mejl , styrelse@nullfogdevagen.se.

Informera styrelsen senast 18/11, tack!

I mejlet ska följande information finnas med:

  • Förnamn och efternamn på dig som är skriven på adressen
  • Adress
  • Lägenhetsnummer
  • Mejladress
  • Telefonnummer
  • I vilket rum som elementet som ej blir uppvärmt är placerat.

Bästa hälsningar!

Styrelsen

Trädgårdsunderhåll brf Fogdevägen

Vi i styrelsen vill bjuda in er boende till att tillsammans med styrelsen göra fint i vår utemiljö. Vi träffas på lördag 24/10 klockan 10:00 vid soprummet på Fogdevägen 39.

Under dagen ska vi kratta löv, klippa buskar och göra det allmänt fint runt våra fastigheter samt parkeringsplatser.

Vi kommer att ha en container stående vid parkeringsplatsen på Fogdevägen 39 så passa på att rensa era förråd (elavfall får inte slängas i containern).

Vi har under året haft en trädgårdsfirma som har fått göra vissa ingrepp i vår utemiljö och det har varit kostsamt för föreningen. Om vi som bor i föreningen tillsammans hjälps åt att ta hand om vår utemiljö så måste vi inte anlita firmor för detta. Ju mer vi gör tillsammans ju mindre utgifter för föreningen.

Vi ses!

Mvh Styrelsen

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

HåPa Ventilation kommer att genomföra en OVK i alla lägenheter i vår förening med start den 7 oktober och besiktningen kommer att börja på Fogdevägen 39.

Arbetet kommer att utföras i bad, wc, kök där samtliga ventilationsdon och spiskåpan måste vara åtkomliga.

Information om när besiktningen sker i just ditt hus har HåPa Ventilation lämnat informationsblad om i ditt postfack. Om du inte är hemma då besiktningen ska ske måste du ställa ditt lås i serviceläge.

Har du frågor kring detta kan du kontakta Håkan Granander på HåPa Ventilation, 0705-274997

Mvh Styrelsen

Årsstämma 2015

Uppdaterad information:

Årsstämman 2015 hålls tisdagen den 9 juni kl 18.30 i Folkets Hus “Lilla salen”, Lillåvägen 44 i Bagarmossen.

Dagordning för stämman 2015 samt årsredovisning för 2014 hittar du här

Mvh Styrelsen

Vårens städdag!

Lördagen den 25 april, kl 10:00 är det dags för vårstädning. Vi samlas på föreningens parkering framför Fogdevägen 39. Plocka fram trädgårdshandskarna och kom och umgås med dina grannar!

I samband med städdagen kommer vi också hålla en extrastämma för att rösta fram nya stadgar, mer info om detta kommer finnas i era brevlådor och trapphus. Dagordning för stämma och stadgar finns i nedan länkar.

Stadgar Brf Fogdevägen

Kallelse extra bolagsstamma

Efter väl utfört arbete avslutar vi med grillning.

Till städdagen kommer det att beställas en container för grovsopor.

/Styrelsen